Aktiviteter

Museer og Kultur

Bykle Gamle Kirke

Velkommen til Bykle kirke, et lite kirkehistorisk smykke fra 1620.

Den nåværende kirken er bygd rundt 1620, og er da den eldste kirken i Setesdal.

Kirken har et lite våpenhus, skip og kor, men mangler sakristi. Kirken er en av de minste i landet, bare 11 meter lang.

Noe av det som gjør kirken så unik, er rosemalinga fra 1826. Det var Aslak A. Vasshus fra Rauland som stod bak målinga, og med seg hadde han Knut Åvoldsson Byklum fra Bykle. Døpefonten er av tre og forma som et timeglass, datert til ca. 1600. Dåpsfatet av bronse er fra første halvdel av 1600-talet. Det er ni benker på mannssiden (sør) og sju og en halv på kvinnesiden (nord). Avstanden mellom radene er 74 cm på mannssida og 65 cm på kvinnesida. Man må ikke være spesielt stor for å få problem med å plassere føttene!

Først i 1989 fikk Bykle kirke orgel, bygd av svensken Nils-Oluf Berg og tegnet av Ulf Oldaeus, et pipeorgel med en manual og fem stemmer.

Bykle Nye Kirke

Biskop Olav Skjævesland la ned grunnsteinen til Bykle nye kirke den 1. januar 2000. Inni steinen ble det lagt tegninger laget av barneskole elever i kommunen. Samtidig ble det bestemt at kirken skulle være tusenårsbygget til Bykle kommune. 

På grunn av at fordoblede innbyggertall fra 1960-tallet ble den gamle kirken altfor liten og det hadde det blitt oppdaget at rosemåleriene var i ferd med å bli ødelagte på grunn av den elektriske oppvarminga som gjorde at lufta vart svært tørr. Riksantikvaren presset på for å sørge for at kirken ikke ble brukt så mye, først og fremst om vinteren. Bykle nye kike er sterkt preget av moderne kunst.

Kirkerommet med galleriet har til sammen 220 sitteplasser. Dette rommet har en uvanlig ren og fin akustikk. Musikere har uttalt at det er det beste konsertlokalet i hele Setesdal.

Bygdetunet Lisletog i Bykle

Lislestog er et friluftsmuseum som ligger like ovenfor Bykle kyrkje. Museet er en samling av ulike gamle bygninger fra Setesdal, og forteller om byggeskikk og levesett i førindustriell tid. I et trivelig bonderomantisk miljø kan du ta en pause langs vegen.

Flatelandstoga i Bykle

For feiring av barnedåp, konfirmasjon, bryllup eller andre merkedager i bonderomantisk miljø. Flatelandsstoga kan leies som selskapslokale og har plass for servering til ca. 30 personer fordelt på to stuer.

Det er velutstyrt kjøkken med dekketøy, kokemuligheter og stor oppvaskmaskin. Huset sto opprinnelig i Oveinang, nord for Valle, og ble flyttet til Lislestog i Bykle i 1966.

Stoga er egnet for mange slags feiringer, men har ikke danseplass og er best egnet til å sitte til bords. Utenfor er det idyllisk bygdemiljø med gamle bygninger. Vis a vis ligger kirkene i Bykle, både den gamle og den nye. 

Flatelandsstoga eies av en stiftelse og utleie administreres av Bykle kommune. Ta derfor kontakt med Bykle kommune for informasjon og forespørsel om leie.

For bestilling ring +47 37938500

 

Bygdetunet i Huldreheimen i Bykle

Setesdal ble av mange sett på som en slags forhistorisk bit av Norge. Skikker og tradisjoner var del av den norske nasjonalarven, og hit kom folk for å oppleve en svunnen tid.

To av disse var skuespilleren Tore Segelcke og hennes mann Anton Raabe. I løpet av et godt tiår etter at krigen var slutt, bygde de opp et helt lite bygdetun i bakkene ovenfor Bykle kirke. Der var de hver sommer og dyrket romantikken i de gamle bygningene.

Nå er anlegget restaurert, husene er innredet på nytt, og museet ønsker velkommen til et noe annerledes bygdetun.

For mer info, kontakt Setesdalsmuseet på tlf. +47 37936303

Maleriutstilling i Bykle Rådhus

I kommunestyresalen i Bykle Rådhus er det utstilt maleri av den kjente kunstneren Reidar Fritzvold. Maleriene viser landskap og miljø i Bykle før den store kraftutbyggingen startet. 

Maleriene er tilgjengelige i rådhusets åpningstider, og når det ikke er møtevirksomhet i de forskjellige rommene hvor maleriene er utstilt. 

Ved besøk henvender du deg i informasjonsskranken

Bykle rådhus, Bykle Tlf. +47 37938500

 

Salgsutstilling på Bykle Hotell

I restauranten på Bykle Hotell er det utstilt malerier av kunstneren Tove Hertzberg.  

Maleriene viser fjellandskap med villrein og er et samarbeid med Fjellreinskulen.no

Maleriene er tilgjengelige i hotellets åpningstider.

Bykle Hotell

Hos oss er du alltid velkommen

FØLG OSS!

KONTAKT

Mobil: 37 93 89 99

Epost: post@byklehotell.no

ÅPNINGSTIDER

Ukedager: 15:00 - 21:00

Lørdag: 15:00 - 21:00

Søndag: 13:00 - 18:00

(Åpningstidene varierer i lavsesong, ta kontakt for mer info)